За МБПР

Të nderuar vizitorë,

Mirë se keni ardhur në internet faqen e Banka për zhvillim e Maqedonisë së veriut.

Qëllimi ynë kryesore është ta promovojmë eksportin, nëpërmjet kreditimit të tij dhe forma të tjera të mbështetjes; të sigurojmë mbështetje të zhvillimit të shoqatave të vogla dhe të mesme tregtare, nëpërmjet miratimit të kredive investuese, si dhe të mundësojmë sigurimin e pagesave nga eksporti i kryer prej risqeve komerciale në afat të shkurtër, për çka informata më konkrete do të gjeni në internet faqen.

Duam të jemi pjesë e suksesit Tuaj në biznes, prandaj, na kontaktoni dhe shfrytëzoni mundësitë tona.

Banka për zhvillim e Maqedonisë së veriut

 

THIRRJE PUBLIKE NR. 1 PËR PËRKRAHJE TË ZVOGËLIMIT TË NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË                                                               INFORMATË NË LIDHJE ME MASAT PLOTËSUESE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË (COVID2 dhe BEI)                                                               THIRRJE PUBLIKE NR. 1 PËR PËRKRAHJE TË ZVOGËLIMIT TË NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË                                                               INFORMATË NË LIDHJE ME MASAT PLOTËSUESE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË (COVID2 dhe BEI)                                                               THIRRJE PUBLIKE NR. 1 PËR PËRKRAHJE TË ZVOGËLIMIT TË NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË                                                               INFORMATË NË LIDHJE ME MASAT PLOTËSUESE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË (COVID2 dhe BEI)                                                               THIRRJE PUBLIKE NR. 1 PËR PËRKRAHJE TË ZVOGËLIMIT TË NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË                                                               INFORMATË NË LIDHJE ME MASAT PLOTËSUESE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË (COVID2 dhe BEI)