Производи

Kredi për energjetikë

Qëllimi i linjës kredituese:

  • shfrytëzim të burimeve të ripërtëritshme të energjisë (dielli, era, uji, biogas etj.),
  • shfrytëzimi efikas i energjisë elektrike,
  • kujdesi për mjedisin jetësorë,
  • përmirësimi i klimës energjetike në R. Maqedonisë së Veriut.

Llojet e kredive:
Kreditë miratohen për proekte për:

  • efikasitet energjetik dhe
  • burime të ripërtëritshme të energjisë

Kushtet për kreditë:
Kreditë për burime të qëndrueshme të energjisë miratohen sipas kushteve në vijim:

Personat e interesuar kërkesat për kredi i dorëzojnë në bankat komerciale me të cilat BZHMV ka të nënshkruara marrëveshje për bashkëpunim.
Kontakt:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

THIRRJE PUBLIKE PËR PËRDORUESIT E KREDIVE TE APROVUARA NGA "KOVID 2"                               
 
Linqe
Kontakt