Производи

Bankat pjesëmarrëse në programet e BZHMV

>>Kreditim

HALKBANK SHA SHKUP HALKBANK SHA SHKUP
kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.halkbank.mk/
SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP
kreditim: 02/3200-528
centrali: 02/3200-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.sparkasse.com.mk/
KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.kb.com.mk/
NLB BANKA SHA SHKUP NLB BANKA SHA SHKUP
kreditim të kompanive mikro: 02/5100-949
kreditim të NVM: 02/510-638
kreditim të ndërmarrjeve të mëdha: 02/510-836
kontakt qendra: 02/15-600
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.nlb.mk/
PROKREDIT BANKA SHA SHKUP PROKREDIT BANKA SHA SHKUP
kreditim:: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.procreditbank.com.mk/
STOPANSKA BANKA SHA BITOLA STOPANSKA BANKA SHA BITOLA
kreditim: 047/207-522
centrali: 047/207-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.stbbt.com.mk/
STOPANSKA BANKA SHA SHKUP STOPANSKA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3295-524
centrali: 02/3295-295
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.stb.com.mk/
UNI BANKA SHA SHKUP UNI BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.unibank.com.mk/
TTK BANKA SHA SHKUP TTK BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.ttk.com.mk/
CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD SHKUP CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD SHKUP
kreditim: 02/3249-360
centrali: 02/3249-302
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.ccbank.mk/
KURSIMORJA MOZHNOSTI KURSIMORJA MOZHNOSTI
kreditim: 02/2401-050
centrali: 02/2401-051
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.moznosti.com.mk/
KURSIMORJA FULM KURSIMORJA FULM
kreditim: 02/3115-244
centrali: 02/3217-912
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.fulm.com.mk/