01naslovna8.jpg 02naslovna2.jpg 03naslovna1.jpg 04naslovna3.jpg 05solar-energy.jpg 06naslovna5.jpg 07solar-energy.jpg 08naslovna13.jpg 09naslovna9.jpg
THIRRJE PUBLIKE NR. 1 PËR PËRKRAHJE TË ZVOGËLIMIT TË NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË                                                                                                                                                                                       INFORMATË NË LIDHJE ME MASAT PLOTËSUESE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË (COVID2 dhe BEI)                                                                                                                                                                                       THIRRJE PUBLIKE NR. 1 PËR PËRKRAHJE TË ZVOGËLIMIT TË NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË                                                                                                                                                                                       INFORMATË NË LIDHJE ME MASAT PLOTËSUESE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË (COVID2 dhe BEI)                                                                                                                                                                                       THIRRJE PUBLIKE NR. 1 PËR PËRKRAHJE TË ZVOGËLIMIT TË NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË                                                                                                                                                                                       INFORMATË NË LIDHJE ME MASAT PLOTËSUESE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË (COVID2 dhe BEI)                                                                                                                                                                                       THIRRJE PUBLIKE NR. 1 PËR PËRKRAHJE TË ZVOGËLIMIT TË NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË                                                                                                                                                                                       INFORMATË NË LIDHJE ME MASAT PLOTËSUESE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË (COVID2 dhe BEI)