slider slider slider slider slider slider slider
- кредити за поддршка  на женско претприемништво
- кредити за зелени инвестиции
- кредити за дигитализација
- до 3,5% годишна каматна стапка
- преку банки учеснички
- за трајни обртни средства и зелена транзиција
- за инвестиции за МСП и зелена транзиција
- за инвестиции за mid-cap компании и зелена транзиција
- до 3,5% годишна каматна стапка
- преку банки учеснички
- за големи трговци кои вршат извоз,
- до 50% од износот на кредитот и без надоместок 
за компаниите до 31.12.2025 година.
- за микро, мали и средни трговци
- поддршка преку обезбедување на дел од колатералот за издадените кредити
- до 80% од кредитите за обртни средства за главен долг
- до 50% од кредитите за основни средства за главен долг
- преку банки и штедилници учеснички
Заштитете го Вашиот бизнис, осигурете ги побарувањата! 
Доколку сте компанија регистрирана во РСМ и продавате стоки
и услуги во земјата или странство на одложено плаќање до 180 дена,
АПЛИЦИРАЈТЕ и ние ќе ви ги откупиме побарувањата и ќе ви исплатиме аванс!
- за царински долг при увоз за облагородување
- за домашни компании кои вршат увоз заради облагородување и повторен извоз
- 100% од износот на царинскиот долг
- 0,2% квартална провизија


Известување за јавноста

service
03.06.2024
Развојната банка учествуваше на средба на Прашкиот клуб, која се одржа од 21 до 24 мај 2024 година во Атина, каде домаќин...
service
30.05.2024
Следејќи ги активностите за интензивирање на меѓународната соработка, посебно соработката со развојните финансиски институции...
service
15.03.2024
- преземено од Соопштение за медиуми од Швајцарската амбасада во Скопје и УСАИД Скопје -    Преку дигитализација ...
service
26.12.2023
Ковачевски: Во услови на светска криза, Развојната банка, овие пет години одигра клучна улога за поддршка на стопанството &n...

Известување за јавностаКои сме ние?

Развојна банка на Северна Македонија е развојна банка која е во 100%-на сопственост на Република Северна Македонија. Основана е во 1998 година со примарна цел поддршка на домашните микро, мали, средни  и извозно ориентирани трговски друштва и зацврстување на конкурентноста на македонското стопанство. Банката ги поддржува домашните компании преку: директно кредитирање и кредитирање преку комерцијалните банки, краткорочно осигурување на извозот на македонски производи и услуги од комерцијални и политички ризици, факторинг во земјата и во странство и издавање гаранции.