За МБПР

Почитувани посетители,

Добредојдовте на интернет страницата на Македонска банка за поддршка на развојот.

Нашата основна задача е да го промовираме извозот, преку негово кредитирање и други форми на поддршка; да обезбедиме поддршка на развојот на малите и средни трговски друштва, преку одобрување на инвестициски кредити, како и да овозможиме осигурување на наплатата од извршениот извоз од комерцијални ризици на краток рок, за што поконкретни информации ќе најдете на интернет страницата.

Сакаме да бидеме дел од Вашиот деловен успех, затоа, контактирајте со нас и искористете ги нашите можности.

Драган Мартиновски,
Главен извршен директор