Вести

Утрински весник /економија, 28.11.2011


Прва транша од Европската инвестициона банка

Заклучно со 18 ноември годинава, осум деловни банки поднеле барања за користење средства од кредитната линија од Европската инвестициска банка (ЕИБ) во износ од 50 милиони евра, подготвена од Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР). Или тоа значи дека се бара финансиска поддршка на 87 проекти во износ од околу 19,5 милиони евра. Од овие барања, 73 отсто од вредноста на кредитите е наменет за инвестиции со рок на отплата од три до осум години, додека 27 проценти се за набавка на обртни средства со рок на отплата до три години.

Ова било изнесено на последната седница на Економскиот совет каде што било разгледувано до каде е информацијата за реализација на кредитната линија од Европската инвестициска банка. Македонската банка за поддршка на развојот, како што соопшти владината прес-служба, прави подготовка за повлекување на првата транша од кредитот.

Согласно со анализите и проекциите, се очекува до крајот на годината да се повлечат меѓу 19 и 25 милиони евра, како и да се достави барање за повлекување дополнителни 10-15 милиони евра.

(Ек.Р.)

Third Tranche Disbursed of EIB V Credit Line in amount of EUR 12,8 million                                Financial Agreement Signed with EIB of EUR 100 million - Phase V                                Export Factoring Interest Rate Lowered from 5% to 4%.                                Loans for ACCOMMODATION FACILITIES.                                AGRO-INDUSTRY Loans with interest rate of 2% ONLY!                                Reduce the risk, insure the sale! Unique opportunity to secure domestic and export receivables.                                Special Credit Guarantee Scheme.