Вести

Сител/бизнис, 29.11.2011


Конференција за унапредување на извозот

Вицепремиерот за економски прашања Владимир Пешевски ќе присуствува на седмата годишна Конференција за унапредување на извозот на Република Македонија, со која ќе претседава министерот за економија Ваљон Сараќини. - Во плeнaрниот дел на конференцијата ќе учествуваат претставници на Владата и институциите во чиј делокруг се политиките и активностите за подобрување на извозните активности, како и претседателите на стопанските комори во Македонија, информира Министерството за економија. Во рамки на конференцијата ќе се одржи и  Извозен форум на тема: „Како до поголем извоз на глобално конкурентни производи/услуги со повисоко додадена вредност и како до поефикасен систем за државна поддршка за извозот“.

Third Tranche Disbursed of EIB V Credit Line in amount of EUR 12,8 million                                Financial Agreement Signed with EIB of EUR 100 million - Phase V                                Export Factoring Interest Rate Lowered from 5% to 4%.                                Loans for ACCOMMODATION FACILITIES.                                AGRO-INDUSTRY Loans with interest rate of 2% ONLY!                                Reduce the risk, insure the sale! Unique opportunity to secure domestic and export receivables.                                Special Credit Guarantee Scheme.