Вести

Бизнис/дневен весник, 02.12.2011


УСАИД за земјоделците
КОМПАНИИТЕ УЧЕА КАКО ДА СТИГНАТ ДО ФИНАНСИИ


Програмата АгБиз на УСАИД одржа форум за склучување партнерства - „Како полесно до финансии и алтернативни начини на финансирање на вашиот бизнис“, за да им помогне на компаниите од земјоделството да научат за можностите кои македонскиот финансиски пазар ги нуди,а кои се во согласност со нивните потреби. Претставници од водечки македонски банки и финансиски институции, вклучувајќи  ја и Македонската банка за поддршка на развојот, Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд, НЛБ Лизинг, Штедилница Можности и Развојна фондација Кримсон, ги презентираа своите корпоративни финансиски производи и услуги пред претставници од над 30 компании од секторите за свежо овошје и зеленчук и преработки од зеленчук. Една од трите клучни теми беше новиот финансиски производ „факторинг“, кој МБПР неодамна го воведе со поддршка на УСАИД, и кој, пред сѐ, им овозможува на извозниците да пристапат до финансии без дополнителни гаранции и хипотеки.
„Пристапот до финансиски производи скроени за потребите на компаниите е составен дел за успехот на секој земјоделски бизнис“, рече директорот за економски развој во УСАИД, Џосеф Лесард. „Свесност и користење на локалните можности за финансирање на една фирма може да и обезбеди продолжен раст, конкурентност, пристап до пазарот, извозно проширување, и најважно, создавање работни места“.
Програмата АгБиз на УСАИД, преку Центарот за иновација, локална невладина организација, ќе продочжи да овозможува пристап до финансии за македонските земјоделски компании. Финансиските дасилитатори од Центарот им помагаат на компаниите да развијат бизнис планови прифатливи за банките.

 

Third Tranche Disbursed of EIB V Credit Line in amount of EUR 12,8 million                                Financial Agreement Signed with EIB of EUR 100 million - Phase V                                Export Factoring Interest Rate Lowered from 5% to 4%.                                Loans for ACCOMMODATION FACILITIES.                                AGRO-INDUSTRY Loans with interest rate of 2% ONLY!                                Reduce the risk, insure the sale! Unique opportunity to secure domestic and export receivables.                                Special Credit Guarantee Scheme.