01naslovna8.jpg 02naslovna2.jpg 03naslovna1.jpg 04naslovna3.jpg 05solar-energy.jpg 06naslovna5.jpg 07solar-energy.jpg 08naslovna13.jpg 09naslovna9.jpg
Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                                                                                                                                                       Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                                                                                                                                                       Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%